Послуги

  • комплексні рішення в хімічній технології та інженерії
  • комп’ютерне моделювання промислових процесів і обладнання
  • інженерний консалтинг у різноманітних областях: гідро- і газодинаміка, очищення запилених газів, сушіння матеріалів та сушильне обладнання, промислове горіння, циклонні печі, процеси теплообміну, теплообмінники, теплова ізоляція обладнання тощо
  • оперативна технологічна оцінка виробництва
  • перевірка запропонованих рішень по модернізації виробництва
  • підвищення ефективності виробництва
  • розробка нових та модернізація існуючих виробничих ліній
  • промисловий дизайн
  • лабораторні дослідження
  • інженерний аутсорсинг