Інженерний консалтинг

  • працюємо в області моделювання та оптимізації гідромеханічних, теплових, масообмінних та хімічних процесів
  • проводимо експериментальні дослідження та комп’ютерне моделювання з метою перевірки і підтвердження працездатності запропонованих рішень за запитом замовника
  • комп’ютерне моделювання дозволяє спрогнозувати кінцевий результат ще на стадії проекту і дає повну оцінку запропонованих технічних рішень
  • можемо проводити промислове моделювання  безпосередньо на виробництві, в реальному технологічному ланцюжку, з метою отримання оптимальних результатів і достовірних рішень технологічних проблем